สหราชอาณาจักร UK

วีซ่านักเรียนอังกฤษเปลี่ยนกฎ เริ่มสิงหา 2558

Posted on Updated on

วีซ่านักเรียนอังกฤษเปลี่ยนกฎลดสิทธินักเรียน เริ่มสิงหา 2558เรียนต่อ อังกฤษ

วีซ่านักเรียนอังกฤษเปลี่ยนกฎล่าสุด เริ่มสิงหา 2558 ควบคุมนักเรียนต่างชาติ เลิกให้ทำงานพิเศษ ลดระยะเวลาเรียน

จากที่มีข่าวเปลี่ยนกฎวีซ่าเรียนต่ออังกฤษในปี 2557 ที่ผ่านมา นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนต่อและเรียนต่ออยู่ในสหราชอาณาจักต่างได้รับผลกระทบในในด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขั้นของค่าสมัครวีซ่า ค่าสมัครสอบไอเอลแบบใหม่ UKVI ล่าสุดที่ผ่านที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว และการริดรอนโอกาสในการทำงานขณะที่เรียนอยู่ และหลังเรียนจบ

ล่าสุดใน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เทเรซ่า เมย์ (Theresa May) รัฐมนตรีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UK Home office Secretary ) ได้ออกมาแถลงข่าวเปลี่ยนกฎการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งมีผลกระทบบังคับใช้ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป กฎใหม่นี้มีผลต่อนักเรียนทุกประเทศที่ต้องขอวีซ่าเรียนต่ออังกฤษ (Tier 4 of the points-based system ) รวมถึงประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

Read the rest of this entry »

Advertisements