ท่องเที่ยวต่างประเทศ

ประเทศที่คนไทยสามารถเดินทางไป โดยไม่ต้องขอวีซ่า

Posted on Updated on

1402042526_bannerVisa (1)

รวมข้อมูลประเทศต่างๆทั่วโลก ที่กรมการกงสุล ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (พาสปอร์ตไทย) สามารถเดินทางไปประเทศนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วการจะเดินทางไปประเทศไหน หาก 2 ประเทศไม่ได้ทำข้อตกลงในการยกเว้นร่วมกัน ประชาชนของประเทศทั้ง 2 จะต้องยื่นขอ “วีซ่า” ก่อนที่จะเข้าประเทศได้

รายชื่อประเทศที่คนไทยสามารถไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ได้แก่ Read the rest of this entry »

Advertisements

Australia and New Zealand: Top 5 สถานที่สุดสวยสำหรับ ท่องเที่ยวหิมะ

Posted on Updated on

Australia and New Zealand: Top 5 สถานที่สุดสวยสำหรับ ท่องเที่ยวหิมะsnow_boarding_falls_creek_hc_r_922869_819x283


1. Falls Creek, Victoria, Australia

Falls Creek เป็นรีสอร์ทสกีอัลไพน์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาแอลป์ในเทือกเขาแอลป์วิคตอเรีย การเดินทางประมาณ 350 กิโลเมตร (220 ไมล์) โดยรถยนต์จากเมลเบิร์น รีสอร์ทตั้งอยู่ระหว่างความสูงของ 1,210 และ 1,830 เมตร (3,970 และ 6,004 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเลที่มีจุดยกสูงสุดที่ 1,780 เมตร (5,840 ฟุต)  Read the rest of this entry »

คู่มือสำหรับนักเดินทาง ประเทศออสเตรเลีย

Posted on Updated on

กำลังจะไปต่างประเทศหรือ?1

ถ้าท่านเป็นหนึ่งในนักเดินทางมากกว่า 31 ล้านคนที่กำลังเตรียมตัวจะเดิน ทางผ่านสนามบินหรือท่าเรือนานาชาติของออสเตรเลียในปีนี้หรือไม่?

คู่มือนี้จะช่วยท่านเตรียมตัวสำหรับการเดินทางของท่านและให้ ความรู้แก่ท่านว่าจะคาดหวังอะไรได้บ้างเมื่อท่านต้องผ่าน Australian Customs and Border Protection Service (ACBPS) ที่สนามบิน หรือท่าเรือนานาชาติ เจ้าหน้าที่ ACBPS มีบทบาทสำคัญในการปกป้อง คุ้มครองชายแดนของออสเตรเลียจากสินค้าที่ผิดกฎหมายและที่มีอันตราย รวมทั้งบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ACBPS มีดังต่อไปนี้

  • ตรวจหนังสือเดินทางเมื่อนักเดินทางมาถึงหรือออกจากประเทศ ออสเตรเลีย
  • ตรวจสอบเอกสารการมาถึงและการออกจำกประเทศของนักเดินทาง
  • สอบถามและตรวจค้นนักเดินทางที่มาถึงและกระเป๋าเดินทางของเขา เพื่อหาของต้องห้ามหรือต้องจำกัด
  • ตรวจค้นเครื่องบินหรือเรือเพื่อหาของต้องห้ามหรือต้องจำกัด
  • ยึดของต้องห้ามหรือต้องจำกัด
  • เดินตรวจบริเวณลานสนามบิน ท่าเรือ และบริเวณจัดการกระเป๋าเดิน ทางเพื่อตรวจตราและยับยั้งการดำเนินการด้านอาชญากรรมโดยการ ใช้สุนัขตรวจค้นเพื่อค้นหายาเสพติดและของต้องห้ามหรือต้องจำกัด อื่นๆ ตามกระเป๋าเดินทางของบุคคล
  • เรียกเก็บภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ สำหรับสินค้าที่นำเข้า

ACBPS ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคหลายประการเพื่อสืบค้นหาการกระทำ ที่ผิดกฎหมายโดยให้มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อผู้โดยสารที่สนามบินและ ท่าเรือ รวมถึงการใช้โทรทัศน์วงจรปิดและการตรวจตราค้นหา นอกจำกนั้น Department of Agriculture ยังปฏิบัติงานที่สนามบินและ ท่าเรือด้วย ท่านจะต้องได้รับการตรวจ และอนุญาตให้ผ่านจำกเจ้าหน้าที่ ของ Department of Agriculture Biosecurity เมื่อท่านเดินทางมาถึง ออสเตรเลียเพื่อรับรองว่าท่านไม่ได้นำสิ่งของใดที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อ ความปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรม และสภาพแวดล้อมด้านการเกษตรของออสเตรเลีย Read the rest of this entry »