การทดสอบวัดความรู้

เทคนิคและการเตรียมตัวสอบ GMAT

Posted on Updated on

เทคนิคและการเตรียมตัวสอบ GMAT 


เทคนิคและการเตรียมสอบ GMAT

1.GMAT คืออะไร?
GMAT เป็นข้อสอบที่ใช้ในการคัดเลือกคนเข้าศึกษาต่อ MBA ในสถาบันต่างๆทั่วโลก นอกจาก MBA แล้วปริญญาโท หลายๆโปรแกรมเช่น master of finance หรือ Phd in Finance หรือแม้แต่โครงการที่ผมกำลังเรียนอยู่ซึ่งไม่ใช่ MBA ก็ใช้คะแนน GMAT ในการคัดเลือกนักเรียนเช่นกัน

✎ การสอบ GMAT นั้น แบ่งออกเป็นสามส่วน 1. Quantitative 2. Verbal 3. AWA(essay writing)
โดยที่คะแนน GMAT ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นคะแนนรวม Quantitativeกับ Verbal และ คะแนน essay
คะแนนรวมนั้น range จะอยู่ระหว่าง 200-800 ซึ่งคะแนนนี้จะมาจากการคิดคะแนนรวมของ part Quantitative กับ Verbal
ส่วนคะแนน Writing นั้น จะอยู่ระหว่าง 0.0-6.0
✎การสอบ GMAT ต้องเสียค่าสอบ $250(ประมาณ 7,700บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ 8 ธันวาคม 54 ที่ 30.8 บาทต่อ 1 ดอลลาร์)
✎ ศูนย์สอบก.ท.ม. อยู่ที่ BB building ใกล้ๆตึกแกรมมี่ น่าจะเป็นศูนย์สอบเดียวกับ TOEIC  ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
✎การสอบ GMAT เป็น ระบบ CAT ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบเท่านั้น ไม่มีระบบ Paper based แบบ TOEFL ในสมัยก่อน

นี่เป็นข้อมูลคร่าวในการสอบ GMAT ครับ  ผมแนะนำให้ผู้ที่คิดจะสอบ GMAT อ่านเริ่มต้นแนวทางในการเตรียมสอบ GMAT เพราะข้อมูลนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการอ่านได้มาก Read the rest of this entry »

Advertisements

การสอบ GRE คืออะไร?

Posted on Updated on

GRE: Graduate Record Examination


การสอบ GRE คืออะไร GRE หรือ Graduate Record Examination คือการสอบสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก  โดยคะแนน GRE จะใช้ในการยื่นไปพร้อมกับใบสมัครเรียน พร้อมๆกับผลการเรียนในระดับปริญญาตรีและ personal statement ของคุณ โดย GRE ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยส่วนมากในอเมริกา และถือว่ามันเป็นมาตรฐานสำหรับผู้สมัครเรียนทุกคน  ดังนั้นแล้วพวกเขาจะใช้คะแนน GRE เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งในการเลือกรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน Read the rest of this entry »

เปรียบเทียบ IELTS TOEFL

Posted on Updated on

เปรียบเทียบ IELTS TOEFL สอบอันไหนดี รู้ให้แม่นก่อนเลือกเรียน

TOEFL และ IELTS คือการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนานาชาติที่เป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก การสอบทั้งสองแบบนี้มีจุดที่เหมือนกันหลายประการ

IELTS & TOEFL ต่างกันอย่างไร

 ระบบคะแนน

ระดับคะแนนของ IELTS จะอยู่ระหว่าง 1 ถึง 9 ในทุกทักษะ​(ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยระดับ 1 คือระดับต่ำสุดและระดับ 9 คือระดับสูงสุด หมายความว่าใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก ในขณะเดียวกันคะแนน TOEFL จะแบ่งตามทักษะ และนำคะแนนรวมของทุกทักษะมาใช้เป็นคะแนนสุดท้าย ยกตัวอย่างเช่น TOEFL iBT 120 คะแนน จะแบ่งเป็นทักษะละ 30 คะแนน คะแนนรวมของทุกทักษะจะบอกถึงความถนัดทางภาษาของเราว่าได้กี่คะแนน ดูการเปรียบเทียบระบบคะแนนด้านล่าง

Read the rest of this entry »