เดือน: กันยายน 2018

การทำงานพาร์ททามระหว่างเรียน ประเทศไอร์แลนด์

Posted on Updated on

การทำงานระหว่างเรียน ประเทศไอร์แลนด์


logo470x246 (2)

นักเรียน / นักศึกษา จะได้รับอนุญาติให้ทำงานพาร์ททามระหว่างเรียนในประเทศไอร์แลนด์ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยนักเรียนต่างชาติ จะต้องได้รับ หมายเลข Personal Public Service (PPS Number) ถ้าไม่มีหมายเลข PPS จะไม่สามารถทำงานได้ โดยนายจ้างจะจ่ายเงินเฉพาะพนักงานที่มีหมายเลข PPS และปกติเงินจะโอนผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น (ไม่มีการรับเงินสด) และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ Universal Social Contribution (USC) และจะต้องจ่ายค่าประกันสังคม (PRSI) ตามกฏและข้อบังคับด้านภาษีอากร

 • ต้องลงเรียนภาษาไม่ต่ำกว่า 15 ชั่วโมง / สัปดาห์
 • ต้องลงเรียนภาษามากกว่า 25 สัปดาห์ และไม่เกิน 32 สัปดาห์

ค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ที่ €9.15 ต่อชั่วโมง

การสมัครหมายเลขเสียภาษี Personal Public Service Number (PPS Number)

Personal_Public_Service_Number.jpg

หลักฐานประจำตัว

เพื่อเป็นการระบุตัวตน ผู้ขอจะต้องเตรียมเอกสารสำหรับการขอหมายเลข PPS ดังนี้

 • Passport ที่ยังไม่หมดอายุ
 • หลักฐานที่อยู่ในไอร์แลนด์

หลักฐานที่อยู่ในไอร์แลนด์

คุณจะต้องแสดงหลักฐานที่อยู่ของคุณ โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (เอกสารจะต้องแสดงชื่อ และที่อยู่ของคุณ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)

 • สัญญาเช่า 
 • การยืนยันโดยบุคคลที่สาม เช่น ผู้ดูแล โรงแรม / หอพัก / บ้านพัก / เจ้าของทรัพย์สิน

ถ้าหากคุณพักอาศัยอยู่กับญาติ หรือเพื่อน สามารถใช้ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค และรับรองโดยเพื่อนหรือญาติที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อยืนยันที่อยู่อาศัยของคุณได้ 

คลิ๊กเพื่อดูสถานที่ขอ PPS Number

การแจ้งหมายเลข PPS

หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการแจ้งหมายเลข PPS ไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ภายใน 3 – 5 วันทำการ โดยหมายเลข PPS นี้ สามารถใช้ทำธุรกรรม การใช้บริการสาธารณะ การทำงานพาร์ททาม รวมถึงการขอใบอนุญาติขับรถ และสิทธิอื่นๆ มากมายในไอร์แลนด์


References


“อ่าน 4 ขั้นตอนที่ต้องทำ เมื่อเดินทางไปเรียนที่ไอร์แลนด์ คลิ๊กเลย”

logo470x246 (2)

Advertisements

4 ขั้นตอนที่ต้องทำ เมื่อเดินทางมาเรียนที่ไอร์แลนด์ (ผู้ที่กำลังจะเดินทางไปเรียนต่อไอร์แลนด์ควรอ่าน)

Posted on Updated on

4 ขั้นตอนที่ต้องทำ เมื่อเดินทางไปเรียนที่ไอร์แลนด์

logo470x246 (2)

ประเทศไอร์แลนด์ เป็นอีกหนึ่งประเทศในโซนยุโรปที่มีความสวยงาม ทั้งภูมิประเทศ เเละ วัฒนธรรม ในเรื่องของระบบการศึกษาที่ประเทศไอร์แลนด์ก็ไม่เเพ้ชาติใดในยุโรปโดยสามารถยืนยันจาก สถาบันการศึกษาที่มีชื่อติดอันดับ World Ranking เช่น Trinity College Dublin เเละ University College Dublin 

ประเทศไอร์แลนด์เป็นประเทศที่สื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งในเเละนอกห้องเรียน  นักศึกษาทั้งในเเละต่างประเทศที่มาเรียนที่ไอร์แลนด์ ต่างประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเป็นของตัวเอง โดย ประชากรที่นี่มีอัตราการเป็นเจ้าของกิจการมากที่สุดในสหภาพยุโรป เเม้กระทั่งบริษัทระดับโลก อย่าง Google, Facebook เเละ Apple เลือก ประเทศไอร์แลนด์ เป็นสำนักงานใหญ่ในสหภาพยุโรป

หลังจากวีซ่านักเรียนผ่าน และเดินทางไปถึงไอร์แลนด์เรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องทำสิ่งต่อไปนี้ เพื่อสิทธิ และผลประโยชน์ในอนาคต ทั้งเรื่องของสวัสดิการทางสังคม สวัสดิการนักเรียน รวมถึงการทำงานพาร์ททามอย่างถูกกฏหมาย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1

 

นักเรียนต่างชาติทุกคน จะต้องผ่าน ตรวจคนเข้าเมืองโปรดเตรียมเพื่อยืนยันสถานะวีซ่าของเรา โดยเตรียมเอกสารดังนี้ พร้อมที่จะแสดงต่อเจ้าหน้าที่

 • หนังสือเดินทาง พร้อมหน้าวีซ่า
 • หนังสือรับรองจากทางสถาบัน / มหาวิทยาลัย ที่เราทำการศึกษา
 • หลักฐานการจ่ายค่าเล่าเรียน
 • เอกสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา (ถ้ามี)
 • หลักฐานทางการเงิน
 • หลักฐานประกันสุขภาพ
 • เอกสารเกี่ยวกับที่พัก

เมื่อไปถึงหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง ต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ให้กับทางสถานทูตทราบ หลังจากนั้นสถานทูตจะสแตมป์พาสปอร์ต โดยจะมีอายุชั่วคราว 1 – 3 เดือน

 


2.jpg

 

นักเรียนต่างชาติทุกคน จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้พำนักอาศัยชั่วคราว IRP (หรือ GNIB) หลังจากได้รับสแตมป์หน้าพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้ว โดยลงทะเบียนกับทางสถาบัน / โรงเรียน / มหาวิทยาลัยที่ตนได้ศึกษา ที่ตนเองศึกษา และจะต้องลงทะเบียนก่อนวันหมดอายุของสแตมป์บนหนังสือเดินทาง

ถ้าหากเรียนและอาศัยในกรุงดับลิน

ก่อนที่จะเดินทางขอ จะต้องทำการนัดหมายก่อน สามารถทำการนัดหมายล่วงหน้า 10 สัปดาห์ โดยสามารถทำการจองได้ก่อนที่จะเดินทางไปถึงไอร์แลนด์  คลิ๊กเพื่อทำการนัดหมาย 
 • และเดินทางไปตามวันเวลาที่ทำการนัดหมายตามที่อยู่ด้านล่างนี้
  • Irish Naturalisation and Immigration Bureau
   13-14 Burgh Quay, Dublin 2, Ireland
   Tel: +353 1 666 9130/01
  • เวลาทำการ
   • Mon. to Thurs.: 8.00am – 9.00pm
   • Friday: 8.00am – 6.00pm

หากเรียนและอาศัยนอกกรุงดับลิน

จะต้องไปที่สำนักงานตำรวจท้องถิ่น (Garda Síochána)  ที่ใกล้ที่สุด ซึ่งจะมีบริการสำนักงานทะเบียนอยู่ที่นี่ สามารถขอ IRP ที่สำนักงานทะเบียนทั่วประเทศ คลิ๊กเพื่อตรวจสอบสำนักงานตำรวจท้องถิ่นที่มีบริการสำนักงานทะเบียน 

หลังจากที่ทำการนัดหมายคุณจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทาง พร้อมหน้าวีซ่า
 • Letter of Acceptance ฉบับจริง จากทางโรงเรียน / สถาบัน / มหาวิทยาลัย ที่แสดงให้เห็นว่า คุณได้ทำการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรเต็มเวลา โดยต้องมีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • บัตรประจำตัวนักศึกษา
 • หลักฐานชำระค่าธรรมเนียมค่าเรียน สามารถขอได้จากทาง โรงเรียน / สถาบัน / มหาวิทยาลัย 
 • ประกันสุขภาพ โดยวงเงินขั้นต่ำ €25,000
 • ผู้ที่เข้าเรียนมากกว่า 2 ภาคการศึกษาขึ้นไป จะต้องเปิดบัญชีธนาคารไอริช เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไอร์แลนด์  และต้องมียอดเงินคงเหลืออย่างน้อย €3,000 ในบัญชี
 • ผู้ที่เข้าเรียนน้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา จะต้องมีเงินขั้นต่ำ €500 ต่อเดือน โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารไอริช
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียม €300
  • สามารถชำระเป็น บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ที่สำนักงานทะเบียน Burgh Quay และนอกเมือง Dublin บางแห่ง
  • ชำระผ่าน  Bank Giro โดยเจ้าหน้าที่จะให้แบบฟอร์ม Bank Giro หลังจากทำ GNIB เสร็จสิ้น หลังจากนั้นเดินทางไปที่ธนาคาร ขอชำระเงิน Giro เก็บใบเสร็จไว้ แล้วแสดงให้กับสำนักทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน

เมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียนคุณจะได้รับบัตร IRP (บัตรอนุญาติพำนักชั่วคราว) โดยจะส่งบัตรไปที่อยู่ที่ระบุในระยะเวลา 10 วันหลังจากสมัคร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้รับตามเวลาที่กำหนด หากทำบัตรหาย หรือถูกขโมย จะต้องแจ้งให้กับสำนักงานตำรวจท้องถิ่น และทำการทำบัตรใหม่


3.jpg

 

หากประสงค์ต้องการเข้าออกประเทศไอร์แลนด์ครั้งเดียว ให้ขอ Single Visa หากประสงค์ต้องการเข้าออกประเทศไอร์แลนด์หลายครั้ง คุณจะต้องขอเป็น Multi Visa ถ้าหากไม่แน่ใจว่าจะเข้าออกประเทศไอร์แลนด์หลายครั้ง ควรจะขอ Multi Visa ไว้ก่อน

โดยจะต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้

 • กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย (ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊กเลย)
 • พาสปอร์ตพร้อมวีซ่า
 • บัตร IRP (อยู่ใน STEP 2) 
 • รูปถ่ายพื้นหลังขาว ขนาดเท่าพาสปอร์ตจำนวน 2 รูป (รูปถ่ายไม่ควรเกิน 6 เดือน)
 • ค่าสมัคร €100 โดยจ่ายผ่าน Bank Draft ระบุชื่อผู้รับเป็นเงิน Department of Justice and Equality (สามารถขอได้จากทางธนาคาร)
  • หมายเหตุ: ไม่รับบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต

 วิธีการสมัคร 

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทางคือ

 • สมัครผ่านทางไปรษณีย์
  • ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ The Re-Entry Visa Processing Office, Irish Naturalisation and Immigration Service, Department of Justice & Equality, 13–14 Burgh Quay, Dublin 2 Ireland Tel: +353 1 666 9130/01
 • สมัครด้วยตนเอง ซึ่งจะต้องทำการนัดหมายก่อน  (จองวันเวลานัดหมายคลิ๊กเลย)
  • สถานที่ยื่นที่เดียวกับสถานที่ขอ IRP (หรือ GNIB) 
  • Bureau 13-14 Burgh Quay, Dublin 2, Ireland Tel: +353 1 666 9130/01
   • เวลาทำการ
   • Mon. to Thurs.: 8.00am – 9.00pm
   • Friday: 8.00am – 6.00pm

 


4.jpg

 

บัตร IRP จะหมดอายุทุกๆ 1 ปี หากคุณต้องการอยู่ในไอร์แลนด์ต่อ คุณจะต้องเรียนในหลักสูตรใหม่ในระดับที่สูงขึ้น (กรณีเรียนภาษา อยากต่อหลักสูตรภาษาเหมือนเดิม อนุญาติให้เรียนภาษาได้ 8 เดือน) และจะต้องต่ออายุ IRP ก่อนหมดอายุ หากลืม หรือ IRP หมดอายุ จะส่งผลกระทบต่อวีซ่าของคุณ หนักที่สุดอาจจะต้องออกจากประเทศ ดังนั้น กรุณาตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ที่อยู่ใหม่
 • การศึกษา โรงเรียน / สถาบัน / มหาวิทยาลัย ใหม่
 • ถ้าหากเปลี่ยนชื่อ จะต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อด้วย
 • จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการต่ออายุ €300 
 • ประกันสุขภาพ โดยวงเงินขั้นต่ำ 25,000 ยูโร

 


References


“อ่าน การทำงานระหว่างเรียน ประเทศไอร์แลนด์ คลิ๊กเลย”

logo470x246 (2)

Tafe คืออะไร แตกต่างจาก University ยังไง ?

Posted on Updated on

Tafe คืออะไร ต่างจาก University ยังไง ?


logo470x246 (2)

หลายคนที่กำลังมองหาสถาบันหรือวิทยาลัยในออสเตรเลีย อาจจะเจอสถาบันที่ชื่อว่า TAFE และสงสัยว่าคืออะไร? TAFE ย่อมาจากคำว่า  Technical and Further Education หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือสถาบันวิชาชีพนั่นเอง โดยสถาบัน TAFE ได้รับการรับรองจากรัฐบาล และได้รับการยอมรับในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ วุฒิการศึกษาจากสถาบัน TAFE ยังเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก

วุฒิการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลก

วุฒิการศึกษาได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลีย และมีคุณภาพระดับโลก เน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ คุณจะได้รับทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังอัดแน่นไปด้วยทฤษฎี และแนวคิดที่หลากหลาย และจะมาสนับสนุนให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างหลักสูตรที่เปิดสอนของสถาบัน TAFE Queensland 

Diploma วุฒิการศึกษาแห่งโอกาส

วุฒิการศึกษา Diploma สามารถโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยชื่อดังในออสเตรเลียได้ หรือถ้าหากคุณไม่ต้องการที่จะเรียนต่อระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษา Diploma สามารถใช้สมัครงานได้อย่างหลากหลายตำแหน่ง

 • ทักษะเป็นเลิศทางวิชาการ คุณจะได้รับทักษะที่มีความจำเป็นในการทำงาน รวมถึงทักษะด้านการสื่อวาร การวางแผน การพัฒนา การวิเคราะห์ และแก้ปัญหา 
 • มีโอกาสได้รับการจ้างงานที่มากขึ้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก TAFE สามารถเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน ทุกหลักสูตรจะทำให้คุณโดดเด่นกว่าทุกคน ที่เห็นได้ชัดเจนคือ หลักสูตร Early Childhood ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะต้องมีใบรับรอง แต่นั่นก็หมายความว่า คุณจะต้องมีความพร้อม และมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
 • Pathways เมื่อสำเร็จหลักสูตร Diploma แล้ว คุณมีทางเลือก 2 ทางคือ ทำงาน และ เรียนต่อ ซึ่งการเรียนต่อ จะเป็นการเรียนในระดับปริญญาตรี ซึ่งโดยปกติแล้ว การเรียนระดับปริญญาตรีในออสเตรเลีย จะใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 3 ปี ซึ่งถ้าหากเราสำเร็จหลักสูตร Diploma เราสามารถ Pathway เข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลียได้ โดยเข้าเรียนในปี 2 ได้เลย นั่นหมายความว่า คุณจะใช้ระยะเวลาเรียนปริญญาตรีแค่ 2 ปี และยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย 
 • นอกจากนี้ เมื่อคุณสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณจะได้รับวุฒติการศึกษา 2 วุฒิ นั่นก็คือ Diploma จาก TAFE และ Bachelor จาก มหาวิทยาลัยที่เราเรียน ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว

Capture.PNG

หมายเหตุ: ตารางข้างต้น เป็นการประมาณค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาตรีเท่านั้น

สถาบัน TAFE ตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง

 • TAFE New South Wales
 • TAFE Victoria (Kangan, Holmesglen)
 • TAFE Queensland
 • TAFE South Australia
 • TAFE Western Australia
 • TAFE Tasmania
 • Australian Capital Territory

การเรียน TAFE เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่แน่ใจ ว่าตัวเองชอบเรียนอะไร ชอบทำงานอะไร ซึ่งถ้าหากเข้าเรียนระดับปริญญาเลย แล้วเราไม่ชอบ อาจจะถอยลำบาก แต่ถ้าหากเรียน TAFE แล้ว ถ้าเราไม่ชอบ ก็จะเสียเวลาแค่ 1 ปี ในการมองหาหลักสูตรใหม่ๆ และเมื่อเจอหลักสูตรที่ใช่ สายงานที่ชอบ แล้ว เราสามารถ Pathway เข้าเรียนระดับปริญญาตรีได้ เช่นเดียวกัน 


แหล่งที่มา

 

เชิญร่วมงานสัมมนาเรียนต่อออสเตรเลียกับสถาบัน TAFE Queensland วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 16:00 – 18:00 น.

Posted on Updated on

สัมมนาเรียนต่อออสเตรเลียกับสถาบัน TAFE Queensland 


logo470x246

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาเรียนต่อออสเตรเลีย กับสถาบัน TAFE Queensland พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ ครอบรอบ 4 ปี เดอะเบสท์ ก่อนใคร 

กำหนดการณ์

 • วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
 • เวลา 16.00 -18.00 น.
 • สถานที่ เดอะเบสท์ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ สาขาเมืองเชียงใหม่
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าติดต่อ
  • โทร : 090-327 3558, 088-269 5099
  • Line : thebestedu
  • E-mail : contact@thebest-edu.com

 


Why Study at TAFE Queensland 

TAFE Queensland มุ่งมั่นที่จะให้ผู้เรียนทุกคน มีทักษะในการปฏิบัติ ที่จำเป็นในการทำงานและพร้อมที่จะก้าวสู่ตลาดแรงงาน สถาบันมีวิทยาเขต 6 แห่ง ตั้งแต่ทางเหนือ จนถึงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของรัฐควีนส์แลนด์ มีทั้งวิทยาเขตที่ติดทะเล และวิทยาเขตที่อยู่ในเมือง ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความเหมาะสมกับตัวเองได้ มีนักศึกษามากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

ทุกหลักสูตร จะมีการฝึกปฏิบัติ โดยจะมุ่งเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ผสมผสานกับทฤษฎี เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนทั้งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และห้องเรียนมีความทันสมัย และใช้สื่อเทคโนโลยีที่จำเป็นในภาคอุตสาหกรรม

วุฒิการศึกษาของ TAFE เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ทั้งในออสเตรเลีย และระดับนานาชาติ ทั้งในระดับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรขั้นสูง ตลอดจนถึงระดับปริญญาตรี มากกว่า 180 หลักสูตร

วิทยาเขตที่เลือกได้ตามความเหมาะสมกับผู้เรียน

 • Brisbane – บริสเบนเป็นเมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์มีประชากรประมาณ 2.2 ล้านคน เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศออสเตรเลีย เมืองนี้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองและมีอัตราการเติบโตของประชากรสูง
 • East Coast – เป็นเมืองขนาดเล็ก มีประชากรประมาณ 270,000 คน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไลฟ์สไตล์แบบสบายๆ และค่าครองชีพที่ไม่แพง ถ้าใครรักชายหาด East Coast เหมาะสำหรับคุณ
 • Gold Coast – โกลด์โคสต์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในรัฐควีนส์แลนด์และเป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าอยู่มากที่สุดในการใช้ชีวิต การทำงานพิเศษ การศึกษา และการเล่นเซิร์ฟ 
 • North Queensland – ตั้งแต่ Townsville ทอดยาวไปยัง Cairns ทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ ภูมิภาคนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเทศมากมาย รวมทั้งมีแนวปะการัง Great Barrier Reef, DaintreeRainforest และ Whitsunday Islands เหมาะสำหรับการดำน้ำดูปะการัง
 • SkillsTech – TAFE Queensland SkillsTech ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านนอกของบริสเบน TAFE Queensland SkillsTech เปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์มาตรฐานอุตสาหกรรม และฝึกทำงานในอุตสาหกรรมจริงๆ 
 • Toowoomba – อยู่ห่างจากบริสเบนเพียง 90 นาที เมืองนี้มีความสมดุลระหว่างเมืองและชนบท มีสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยมากมายเช่น Empire Theater พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ร้านอาหารห้างสรรพสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์มากมาย

 

map.PNG

หลักสูตรที่เปิดสอน

การศึกษาที่ TAFE Queensland

 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก ชั้นเรียนขนาดเล็ก ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสรู้จักเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน และมีโอกาสใกล้ชิดกับครูผู้สอนมากยิ่งขึ้น
 • หลักสูตรฝึกปฏิบัติ หลักสูตรฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการปฏิบัติ ซึ่งจะต่อยอดจากภาคทฤษฎี โดยมั่นใจได้ว่า สามารถใช้ในการทำงานได้จริง
 • มี Pathway เข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังในออสเตรเลีย หลังจากสำเร็จการศึกษาจากสถาบัน TAFE แล้ว สามารถยื่นขอ Pathway กับมหาวิทยาลัยชื่อดังในออสเตรเลียได้เลย ซึ่งจะไม่เสียเวลาในการเรียน และไม่มีเว้นว่างจากการเรียน

มหาวิทยาลัยที่สามารถยื่น Pathway ได้

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ


การที่จะเข้าเรียนในสถาบัน TAFE ได้ ผู้เรียนจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษขั้นต่ำ ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียน สำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ (ยกเว้นนักเรียนที่เรียนจบจากหลักสูตรนานาชาติ)

 • Certificate III, IV และ Diploma จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS (Academic) Overall 5.5 (ทุกแบนด์ไม่ต่ำกว่า 5.0)
 • Undergraduate programs จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS (Academic) Overall 6.5 (ทุกแบนด์ไม่ต่ำกว่า 6.0)

หมายเหตุ: หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษกับสถาบัน TAFE ได้ หากต้องการทราบเงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่นๆ สามารถติดต่อปรึกษาทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์


เรียนภาษากับสถาบัน TAFE Queensland

นอกจากนั้น ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้เลือกเรียน ดังนี้

 • General English – พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการสื่อสาร ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน เรียนรู้ ทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการอ่าน และการเขียน พัฒนาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ
 • English for Academic Purposes (EAP) – หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อ โดยหลักสูตรนี้จะสอนเกี่ยวกับ คำศัพท์ และทักษะทางภาษาที่จำเป็นต่อการเรียน เมื่อสำเร็จหลักสูตรนี้ จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางสถาบัน TAFE Queensland ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่า IELTS 5.5 และสามารถใช้เข้าเรียนในระดับ Certificate III, IV และ Diploma  โดยไม่ต้องสอบ IELTS 
 • IELTS Preparation – หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสอบ สอนเทคนิค และทดลองสอบเหมือนการสอบจริง 

Special Promotion 

 • เรียน 9 สัปดาห์ ฟรี 3 สัปดาห์ $2,430 ประมาณ 65,000 บาท
 • เรียน 18 สัปดาห์ ฟรี 6 สัปดาห์ $4,860 ประมาณ 130,000 บาท
 • เรียน 27 สัปดาห์ ฟรี 9 สัปดาห์ $7,290 ประมาณ 196,000 บาท

หมายเหตุ: 

 • โปรโมชั่นนี้ สำหรับหลักสูตร General English, English for Academic Purposes (EAP) และ IELTS Preparaion เท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้ หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น
 • สามารถสมัครก่อนเริ่มเรียนทีหลังได้ (ไม่ควรเกินเดือน กุมภาพันธ์ 2562)

07_tqelp_promo_se_asia_pr-page-002.jpg


 

โปรโมชั่นเรียนภาษา 6 เดือน กับ Greenwich English College เพียง $5,590

Posted on Updated on

Greenwich English College


logo470x246

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับสถาบัน Greenwich English College สถาบันสอนภาษาคุณภาพสูงในออสเตรเลีย โดยครั้งนี้ มาพร้อมกับแพ็กเกจ English Kickstart เป็นโปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเร่งด่วน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ออกแบบมาเพื่อทบทวนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่เคยเรียนภาษามาบ้างแล้ว แต่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างครบวงจรของทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน นอกจากนั้น ยังมีหลักสูตร Cambridge KET และหลักสูตร Pronunciation เพื่อช่วยให้นักเรียน สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องในชีวิตประจำวัน

แพ็กเกจ English Kickstart 6 เดือน เพียง $5,590 (ประมาณ 139,750 บาท) 

 • สามารถสมัครได้ทั้งวิทยาเขตซิดนีย์ และเมลเบิร์น
 • ต้องสมัครหลักสูตรภาคเช้าเ (Day Time) เท่านั้น

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 – 31 ธันวาคม 2561 (สมัครก่อน เริ่มเรียนทีหลังได้)

หมายเหตุ

 • ยังไม่รวมค่าวีซ่า ค่าตรวจสุขภาพ ค่า Biometric
 • ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ยังไม่รวมค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

โครงสร้างหลักสูตร

General English 12 สัปดาห์

ศึกษาภาษาอังกฤษทั่วไปสร้างทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์

 • สิ่งที่จะได้เรียน
  • การสร้างประโยคเบื้องต้น
  • พัฒนาทักษะไวยากรณ์
  • การพูดภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำคล่องแคล่วและมั่นใจมากขึ้น
  • การอ่านและทำความเข้าใจ
  • พัฒนาทักษะการเขียน
  • เข้าใจภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

Cambridge KET 8 สัปดาห์

หลักสูตร Cambridge Key English Test ออกแบบมาเพื่อให้มีความมั่นใจในการสอบ Cambridge เช่น Preliminary English Test (PET) และ Cambridge First Certificate in English (FCE)

 • สิ่งที่จะได้เรียน
  • ปรับโครงสร้าง ไวยกรณ์ให้เป็นทางการ
  • ทำความเข้าใจบริบทและการใช้สำนวนพื้นฐาน
  • ใช้โครงสร้างและประโยคที่ถูกต้อง
  • แนะนำตัวเองและตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับตัวคุณเอง
  • โต้ตอบเชิงตรรกะ
  • พูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคยเช่นงานอดิเรกวันหยุดและงาน
  • วิธีการเขียนอีเมลจดหมายและเรื่องราว

พักเบรก 4 สัปดาห์์ 

Pronunciation 4 สัปดาห์

เป็นหลักสูตรที่ปรับการพูดภาษาอังกฤษให้ชัดเจน ด้วยการฝึกการออกเสียงในบริบทต่างๆ เช่น การพูดถึงเรื่องความสนุกสนาน จะต้องใช้เสียง สำเนียงแบบไหน หรือ การใช้เสียงเมื่อมีความโกรธหรือความเครียด รวมถึงจังหวะของภาษาอังกฤษการลงท้าย เพื่อให้คุณสามารถพูดได้อย่างมั่นใจในทุกๆ สถานการณ์ตั้งแต่การสั่งอาหารที่ร้านอาหารไปจนถึงการพูดในการสัมภาษณ์งาน

 • สิ่งที่จะได้เรียน
  • การออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษ
  • การใช้จังหวะคำและประโยคที่ถูกต้อง
  • การใช้และเข้าใจคำพูดในบริบทต่างๆ 
  • เพิ่มการออกเสียงในสำเนียงต่างๆ
  • ฝึกการใช้อวจนภาษา เช่น การแสดงออกทางแววตา สีหน้า และท่าทาง ทั้งเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ

พักเบรก 4 สัปดาห์


Thailand - English Boost Your Career _ KickStart-page-003.jpg


“อ่าน ข้อมูลสถาบัน Greenwich English College คลิ๊กเลย”

 

เปิดรับสมัครแล้ว!! เรียนภาษาที่ Greenwich English College ออสเตรเลีย ราคาเริ่มต้น $240 ต่อสัปดาห์

Posted on Updated on

Greenwich English College


logo470x246 (2)

Greenwich English College สถาบันภาษาอังกฤษชั้นนำของเมืองซิดนีย์ มีหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เลือกเรียนหลายหลักสูตร อาทิเช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป, หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ และยังมีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับเรียกว่า Pathways Programme

สถาบัน Greenwich มี 3 วิทยาเขต 2 วิทยาเขตในซิดนีย์ ได้แก่ City Campus, Ultimo Campus และอีกหนึ่งวิทยาเขตใหม่ตั้งอยู่ที่เมลเบิร์น ที่ผ่านมามีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 80 ประเทศ เข้าเรียน และ Greenwich English Collegeได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

จุดเด่นของสถาบัน

 • ตารางการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ตลอดทั้งปี
 • มีสถาบันการศึกษาที่เป็นพาร์ทเนอร์มากกว่า 30 สถาาบัน รวมทั้งมหาวิทยาลัย 
 • จำนวนนักเรียนต่อห้องน้อย และมีคนไทยไม่มาก
 • มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติมากกว่า 30 ประเทศ
 • มีห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่ครบครันและทันสมัย
 • ดำเนินการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง
 • มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้คำแนะนำแก่นักเรียนต่างชาติทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต
 • สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก ใกล้ศูนย์การค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

มี 2 วิทยาเขตให้เลือกเรียนตามความชอบ

วิทยาเขต Sydney

 • Sydney : Level 2, 396 Pitt Street (entry via Goulburn St) Sydney, NSW 2000 Australia

วิทยาเขต Melbourne

 • Melbourne : Level 8, 120 Spencer Street Melbourne, VIC 3000 Australia

สถาบันที่เป็นพาร์ทเนอร์กว่า 30 สถาบัน

 1. Academia International
 2. Academies Australasia/Academies Australasia Polytechnic
 3. Academy of Information Technology
 4. Australian College of Sports And Fitness
 5. Australian Institute of Higher Education
 6. Australian Institute of Professional Education
 7. Blue Mountains International Hotel Management School
 8. CQ University
 9. City Institute
 10. Endeavour College
 11. Evolution Hospitality Institute
 12. Greenwich Management College
 13. Hotel Management Institute
 14. Instudio ISCD
 15. International College of Management Sydney
 16. International House Sydney
 17. Kaplan Business School
 18. King’s Own Institute
 19. MEGT Institute
 20. Maclaey College
 21. Martin College
 22. MnM Institute
 23. NSW School of Massage
 24. Sydney College of Business and IT
 25. Sydney Film School
 26. Sydney Institute of Business and Technology
 27. TAFE NSW
 28. Torrens University Australia
 29. UOW College
 30. University of Western Sydney
 31. University of Wolongong
 32. William Angliss Institute

 


โปรโมชั่นเรียนภาษาสถาบัน Greenwich English College

Greenwich English College Sydney

 • ลงเรียนช่วงกลางวัน
  • 1-24 สัปดาห์ $250
  • ลงเรียน 25 สัปดาห์ขึ้นไป $240  
  • ลงเรียนช่วงเย็น $230 
 • ลงเรียน 25 สัปดาห์ขึ้นไป ฟรี 1 สัปดาห์
 • ฟรีค่าสมัครมูลค่า $200

Greenwich English College Melbourne

 • ลงเรียนช่วงกลางวัน
  • 1-24 สัปดาห์ $240  
  • ลงเรียน 25 สัปดาห์ขึ้นไป $235
  • ลงเรียนช่วงเย็น $225
 • ลงเรียน 25 สัปดาห์ขึ้นไป ฟรี 1 สัปดาห์
 • ฟรีค่าสมัครมูลค่า 200 AUD

 

SOUTH EAST ASIA MELB 2018-page-001.jpg

31483742_1745231542181886_4573910135911650581_n35135057_1788381087866931_4713710956499173376_n195_2_231265260_1738123752892665_2281407374406949581_n

#เรียนต่อออสเตรเลีย ค่าครองชีพแพงไหม ? เรียน 1 ปี ใช้เงินประมาณเท่าไหร่ ?

Posted on Updated on

Cost of Living in Australia


logo470x246 (2).jpg

ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่อยู่ทางซีกโลกใต้ ป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับหกของโลกเมื่อนับพื้นที่ทั้งหมด ประเทศเพื่อนบ้านของออสเตรเลียประกอบด้วย อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินีและติมอร์-เลสเตทางเหนือ หมู่เกาะโซโลมอน วานูอาตูและนิวแคลิโดเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือ และนิวซีแลนด์ทางตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลียเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกที่มีเศรษฐกิจ ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 12 ของโลก สกุลเงินที่ใช้คือดอลลาร์ออสเตรเลีย Australian Dollar (AUD) ซึ่ง 1 AUD มีค่าประมาณ 24 บาท

ค่าครองชีพ เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพ ซึ่งในประเทศออสเตรเลีย แต่ละเมืองจะมีค่าครองชีพแตกต่างกันออกไป และค่าที่พัก เป็นตัวแปรที่สำคัญสำหรับความแตกต่างของค่าครองชีพในแต่ละเมืองของออสเตรเลีย ในซิดนีย์ ราคาบ้านเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านเหรียญ ในขณะที่โฮบาร์ต ราคาไม่เกิน 5 แสนเหรียญ 

ค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พัก

 • โรงแรมและเกสต์เฮาส์ – $90 – $150 ต่อสัปดาห์
 • ห้องแบ่งเช่า – $85 – $215 ต่อสัปดาห์
 • พักอยู่ในสถานศึกษา – $90 – $280 ต่อสัปดาห์
 • โฮมสเตย์ – $235 – $325 ต่อสัปดาห์
 • บ้านเช่า – $165 – $440 ต่อสัปดาห์
 • โรงเรียนประจำ – $11,000 – $22,000 ต่อปี

ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตอื่นๆ

 • ร้านขายของชำและรับประทานอาหารนอกบ้าน – $80 – $280 ต่อสัปดาห์
 • แก๊ส ไฟฟ้า – $35 – $140 ต่อสัปดาห์
 • โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต – $20 – 55 ต่อสัปดาห์
 • ขนส่งสาธารณะ – $15 – $55 ต่อสัปดาห์
 • รถยนต์ (หลังจากซื้อแล้ว) – $150 – $260 ต่อสัปดาห์
 • ความบันเทิง – $80 – $150 ต่อสัปดาห์

ประมาณค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์

รายการ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ / สัปดาห์
ค่าเช่าอพาร์ทเม้นแบบแชร์ $200 (ประมาณ 4,800 บาท)
ค่าอาหาร $150 (ประมาณ 3,600 บาท)
ค่าน้ำ ค่าไฟ $25 (ประมาณ 625 บาท)
ค่าโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต $15 (ประมาณ 375 บาท)
ค่าโดยสารสาธารณะ $40 (ประมาณ 1,000 บาท)
อื่นๆ (สันทนาการ, ช้อปปิ้ง ฯลฯ) $100 (ประมาณ 2,500 บาท)
ประมาณค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ $530 (ประมาณ 12,750 บาท/สัปดาห์)

melbourne-2986345_1920.jpg

เปรียบเทียค่าครองชีพสำหรับนักเรียนในแต่ละเมือง

ค่าครองชีพสำหรับนักเรียนในออสเตรเลีย ประมาณ $500 – $600 ต่อสัปดาห์ และประมาณ $30,000 ต่อปี อย่างไรก็ตาม การเลือกเมือง ก็เป็นตัวแปรหลักในความแตกต่างของค่าครองชีพ

เมือง ค่าครองชีพต่อสัปดาห์ ค่าครองชีพต่อเดือน
Hobart $484 (ประมาณ 12,100 บาท) $1,936 (ประมาณ 48,400 บาท)
Wollongong $492 (ประมาณ 12,300 บาท) $1,968 (ประมาณ 49,200 บาท)
Adelaide $508 (ประมาณ 12,700 บาท) $2,032 (ประมาณ 50,800 บาท)
Gold Coast $512 (ประมาณ 12,800 บาท) $2,048 (ประมาณ 51,200 บาท)
Brisbane $533 (ประมาณ 13,325 บาท) $2,132 (ประมาณ 53,300 บาท)
Canberra $557 (ประมาณ 13,925 บาท) $2,228 (ประมาณ 55,700 บาท)
Perth $560 (ประมาณ 14,000 บาท) $2,240 (ประมาณ 56,000 บาท)
Melbourne $565 (ประมาณ 14,125 บาท) $2,260 (ประมาณ 56,500 บาท)
Darwin $568 (ประมาณ 14,200 บาท) $2,272 (ประมาณ 56,800 บาท)
Sydney $637 (ประมาณ 15,925 บาท) $2,552 (ประมาณ 63,800 บาท)

แหล่งที่มา: Example student budget (above), ABS Housing PricesHomePriceGuide.com.au

หมายเหตุ: การประมาณการข้างต้น เป็นการประมาณการโดยเฉลี่ยเท่านั้น ในความเป็นจริง อาจจะใช้เงินน้อยกว่า หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับสไตล์การใช้ชีวิตส่วนตัว คำนวณค่าเงิน $1 มีค่าประมาณ 25 บาท

coffee-984328_1920.jpg

การทำงานพาร์ททามระหว่างเรียน

เป็นที่ทราบกันดีว่า วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย ทางสถานทูต อนุญาติ ให้ทำงานพาร์ททามได้ 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ และเต็มเวลาในช่วงวันหยุด โดยการทำงานพาร์ททาม อาจจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายได้เพียงส่วนหนึ่ง 

นอกจากนี้ บางหลักสูตรการเรียนระดับสูง (ปริญญาตรี และปริญญาโท) ยังมีวิชาฝึกงาน Internship ซึ่งบางมหาวิทยาลัย นักศึกษายังจะได้รับค่าตอบแทนในระหว่างที่ฝึกงานกับบริษัทต่างๆ อีกด้วย และเมื่อนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หลังเรียนจบ ก็สามารถที่จะขอวีซ่า Post-Study Work stream อยู่ ได้เป็นเวลา 2 – 4 ปี ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาที่เราเลือกเรียน

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า วีซ่านักเรียน ทางสถานทูตอนุญาติทำงานพาร์ททามได้ 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ แต่ก็ควรที่จะเตรียมพร้อมในเรื่องการเงินอย่างรอบด้าน เพราะอุบัติเหตุ หรือเรื่องไม่คาดฝัน สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ดังนั้น รัฐบาลจึงได้กำหนดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำสำหรับนักเรียนต่อคนอยู่ที่ $20,290 ต่อปี (ประมาณ 507,250 บาท) โดยจะเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจ่ายค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน ในความเป็นจริง อาจจะต้องมีมากกว่าที่รัฐบาลกำหนดประมาณ 1.5 – 2 เท่า เพื่อแสดงถึงความมั่นคงในการเงิน และสามารถอยู่รอดในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ นอกจากนี้ ถ้าหากผู้เรียนมี ภาระต่างๆ เช่น มีลูก หรือมีผู้ติดตาม จะต้องบวกเพิ่มดังนี้

 • คู่สมรส – $7,100 (ประมาณ 177,500 บาท)
 • บุตร – $3,040 ต่อคน (ประมาณ 76,000 บาท)

sydney-352492_1920.jpg


“อ่าน เรียนต่อออสเตรเลียเมืองไหนดี ?? คลิ๊กเลย”

ปก

แหล่งที่มา