เดือน: พฤษภาคม 2018

เรียนภาษาญี่ปุ่น แบบคนญี่ปุ่น กับโรงเรียน Yono Gakuin Japanese Language School

Posted on Updated on

Yono Gakuin Japanese Language School 


Thumnails

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Yono Gakuin Japanese Language School มีประวัติยาวนานนับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 1988 เป็นต้นมา โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน เพื่อให้นักเรียนชาวต่างชาติทุกคนได้หลอมรวมเข้ากับสังคมญี่ปุ่นและใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างสนุกสนาน อาจารย์ผู้สอนไม่เพียงแค่สอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังสามารถให้คำปรึกษาต่างๆ รวมถึงข้อมูลการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่นได้ด้วย มาลองฝึกถามคำถามต่างๆเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในญี่ปุ่นด้วยภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมา เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ขายของถูก, ร้านขายของมือสอง, ร้านราเมนเจ้าอร่อย ฯลฯ

27072885_1589501164465271_7483088768551465030_n.jpg

อาคารหลักมี 5 ห้องเรียน อาคารเรียนเสริม 5 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 10 ห้องเรียน ใกล้กับโรงเรียนมีศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ”ศาลเจ้า Hikawa” ซึ่งมีประวัติความเป็นมา 2,400 ปี ทำให้สามารถสัมผัสได้ถึงประเพณีของญี่ปุ่นผ่านฤดูกาลทั้ง 4 ได้จากการไปสักการะศาลเจ้าในวันปีใหม่ซึ่งมีผู้มาเยี่ยมชมสักการะถึง 2 ล้านคน เทศกาลปาถั่วเซ็ตสึบุง พิธีลอดบ่วงชิโนะวะ เทศกาลฤดูร้อน ประเพณีการรับขวัญเด็กอายุ 7-5-3 งานโทกะมาจิที่มีการออกร้านกลางแจ้ง มีร้านค้าเรียงรายมากกว่า 1,000 ร้าน ฯลฯ ใกล้ๆสถานีรถไฟเป็นแหล่งธุรกิจการค้ามากมาย มีร้านอาหาร ร้านเหล้าสไตล์ญี่ปุ่น(อิซากายะ) ฯลฯ หลายร้านตั้งเรียงราย จึงเต็มไปด้วยสถานที่สำหรับหางานพิเศษ นอกจากนี้ที่อาคารรวมร้านค้าแฟชั่น ”Arche” มีสินค้าราคาไม่แพง ทั้งเสื้อผ้าทันสมัย และสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ

22045786_1480600312022024_8118993134483337408_n.jpg

Saitama – Shintoshin เป็นศูนย์กลางของสถานที่ราชการ ซึ่งประกอบด้วย Saitama Super Arena ที่ใช้จัดแสดงงานคอนเสิร์ต ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถเพลิดเพลินไปกับการชมภาพยนตร์และการเลือกซื้อสินค้าที่รวมอยู่ใน Shopping Mall “Keyaki Hiroba”ถูกสร้างบนพื้นที่ว่าง ทำให้เมืองทั้งเมืองซึ่งได้ออกแบบให้มีความกลมกลืนกันเกิดภูมิทัศน์สบายๆในพื้นที่เมืองใหญ่ โรงเรียนของเราอยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางเมือง Tokyo ย่านที่อยู่อาศัยรอบๆห่างจากสถานีเพียงเล็กน้อย จึงมีนักเรียนจำนวนมากขี่จักรยานมาโรงเรียนจากที่พักใกล้ๆ สภาพแวดล้อมสบายๆของย่านที่อยู่อาศัยจะช่วยทำให้จิตใจที่เหนื่อยล้าจากการเรียนและการทำงานพิเศษของนักเรียนดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก

Advertisements

บทสัมภาษณ์นักเรียนไทย ที่ได้รับทุน Endeavour Scholarships and Felllowships

Posted on Updated on

Australia Awards

Endeavour Scholarships and Fellowships


logo470x246 (2)


รัฐบาลออสเตรเลียมีพันธกิจในการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน ระหว่างนักวิจัย นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ

ทุน Australia Awards – Endeavour Scholarships and Fellowships จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของบุคคลทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยทุนนี้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคแถบเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาให้เข้ามาศึกษา ทำาวิจัย และพัฒนาทักษะในการประกอบวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย และทุนดังกล่าวยังมอบโอกาสให้กับชาวออสเตรเลียในการออกไปศึกษาต่อต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยเช่นเดียวกัน

หนังสือเล่มนี้ได้คัดสรรเรื่องราวส่วนหนึ่งจากคนไทยที่ได้รับทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ที่มีความสามารถโดดเด่น ในสาขาวิชาต่างๆ สาขาอาชีพของผู้ที่ได้รับทุนมีความหลากหลายมาก ตั้งแต่สาขาการทำาวิจัยเรื่องโรคมะเร็ง สาขาภาษาศาสตร์ สาขาเวชศาสตร์การกีฬา ไปจนถึงสาขาดนตรีศึกษา ซึ่งได้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เราเห็นถึงเจตนารมณ์ในการสร้างและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั่วทั้งภูมิภาค ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships นี้ ได้มอบโอกาสให้กับบุคคลากรในการสร้างสายสัมพันธ์ ความร่วมมือ และความเข้าใจระหว่างกันในระยะยาว ทั้งในระดับบุคคลากร ระดับสถาบัน ระดับทวิภาคีและพหุภาคี


ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก


ความเป็นมาของทุน Australia Awards –
Endeavour Scholarships and Fellowships

ทุน Australia Awards – Endeavour Scholarships and Fellowships เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลีย ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาและฝึกอบรม ประเทศออสเตรเลีย เป็นทุนที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติโดยคัดเลือกจากความรู้ความสามารถของผู้สมัครอย่างแท้จริง ทุนนี้จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือนเมษายน – 30 มิถุนายน ของทุกปี โดยจะเปิดกว้างสำาหรับทุกสาขาวิชา เป็นทุนที่ให้เปล่าและให้เต็มจำานวน สำาหรับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยด้วย

ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาต่างชาติและชาวออสเตรเลียที่ประสบความสำาเร็จ ได้เพิ่มพูนศักยภาพและความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพของตนเอง ทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ กระชับสายสัมพันธ์ทางด้านการศึกษาและการวิจัย และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ในแต่ละปีคณะกรรมการพิจารณาทุนจะได้รับใบสมัครกว่า 4,000 ใบจาก 127 ประเทศที่มีสิทธิ์สมัครรับทุน โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนจะประกอบไปด้วยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนจากรัฐบาล ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาและฝึกอบรม ประเทศออสเตรเลีย การคัดเลือกจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถของผู้สมัครแต่ละคนเป็นหลัก โดยใบสมัครแต่ละใบจะได้รับคะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาที่กำาหนดไว้

นักศึกษาต่างชาติจำานวนมากได้รับทุนการศึกษานี้ โดยการสนับสนุนจะครอบคลุมตั้งแต่ทุนการศึกษาระยะสั้น หรือทุนเพื่อการวิจัย ไปจนถึงทุนการศึกษาระยะยาวในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สำาหรับชาวออสเตรเลียเองก็ได้รับทุนสนับสนุนให้เดินทางไปทำาวิจัยหรือไปดูงานที่ต่างประเทศในสาขาวิชาที่กำาหนดไว้เช่นเดียวกัน

ตั้งแต่เริ่มมีการให้ทุน Endeavour Scholarships and Fellowshipsในปีพ.ศ. 2550-2559 มีนักศึกษาต่างชาติได้รับทุนนี้ ไปแล้วกว่า 4,306 ทุนและอีกกว่า 1,232 ทุน ได้มอบให้กับชาวออสเตรเลียเพื่อไปทำาวิจัยและดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลกรทั่วทั้ง 127 ประเทศ

ทั้งนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550–2559 นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรชาวไทย 174 คน ได้รับทุน Endeavour scholarship หรือ fellowship เพื่อไปศึกษา ทำาวิจัย และดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ประเทศออสเตรเลีย และในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ ก็มีชาวออสเตรเลียจำานวน 37 คน ตอบรับทุนและเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อศึกษา ทำาวิจัย และดูงานเช่นเดียวกัน

ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships มอบทุนการศึกษาทั้งหมด 4 ประเภท ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้

 1. Endeavour Postgraduate Scholarship (ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
  ทุน Endeavour Postgraduate Scholarship ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาต่างชาติ ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก ทั้งในรูปแบบ Courseworkและการทำาวิจัย โดยไม่จำากัดสาขาวิชา โดยระดับปริญญาโทจะให้ทุนเป็นระยะเวลาสูงสุด 2 ปี และระดับปริญญาเอกจะให้ทุนเป็นระยะเวลาสูงสุด 4 ป
 2. Endeavour Research Fellowship / Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowship (ทุนเพื่อการวิจัย)  ทุน Endeavour Research Fellowship/Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowship ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยที่ประสงค์จะทำาวิจัยต่อในระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Research) เพื่อไปทำาวิจัยระยะสั้น (4-6เดือน) ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือวิจัยในระดับหลังปริญญาเอก ในสาขาวิชาใดก็ได้ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยทุนดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ชาวออสเตรเลียสามารถมาทำาวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศได้เช่นเดียวกัน
 3. Endeavour Vocational Education and Training (VET) Scholarship (ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม)  ทุน Endeavour VET Scholarship ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาต่างชาติ ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา โดยจะได้รับคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรขั้นสูง ในสาขาวิชาใดก็ได้ที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นระยะเวลาสูงสุด 2.5 ปี การเรียนในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมนี้จะเพิ่มพูนทักษะและความรู้ด้านการประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่อยู่ในความสนใจหรือเป็นความเชี่ยวชาญของผู้สมัคร
 4. Endeavour Executive Fellowship (ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลากร)  ทุน Endeavour Executive Fellowship เป็นทุนพัฒนาบุคคลากรที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติและชาวออสเตรเลียเอง ได้สมัครเพื่อศึกษาดูงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1-4 เดือน โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ประสบความสำาเร็จในแวดวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐบาล ทุนนี้จะให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้และการสร้างทักษะผ่านสภาพแวดล้อมของการทำางานในหน่วยงานต้นสังกัดจริงตามความเชี่ยวชาญของผู้สมัครมากกว่ารูปแบบการลงทะเบียนศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา ผู้สมัครทุนประเภทนี้จะต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยกิจกรรมของการศึกษาดูงานนั้นๆ จะต้องเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในเชิงวิชาชีพแต่ไม่เล็งเห็นผลประโยชน์ทางการค้า กิจกรรมดังกล่าวนี้ อาจหมายรวมไปถึงการเข้าร่วมประชุมสัมมนา การอบรมหลักสูตรการจัดการระยะสั้น การเรียนรู้เป็นกลุ่มหรือการเรียนรู้ในลักษณะของระบบพี่เลี้ยง เป็นต้น

งานมหกรรมแสง สี เสียง VIVID Sydney 2018 – 25 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน

Posted on

VIVID Sydney 2018


Thumnails.jpg


เริ่มแล้วงานเทศกาลแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ของออสเตรเลีย หรือ Vivid Sydney เป็นนิทรรศกาลแสงสีเสียง ขนาดใหญ่ระดับโลก ที่หลายคนเฝ้าคอย โดยในทุกๆ ปี จะมีการเปลี่ยน Theme ให้เข้ากับสถานการณ์ และตามศิลปินที่ร่วมงาน highlight ของงานมาคือ opera house และ habour bridge ซึ่งจะเป็นการเนรมิตด้วยแสงและเงาจากการยิงเลเซอร์ และโปรเจคเตอร์ 3 มิติไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ ทั่วเมือง เช่น Opera House, Sydney Harbour Bridge เรียกได้ว่าสวยงามตระการตาสุดๆ  และงานนี้จะต่อเนื่องยาวถึง 23 คืนเลยทีเดียว

งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 

ไฮไลท์ของงาน

 • GAME CHANGER: DAN GOODS – NASA & CREATIVITY
 • GAME CHANGER: PEGGY OKI AND LAURA WELLS
 • GAME CHANGER: DARE JENNINGS
 • GAME CHANGER: JANE MCGONIGAL / KRITI SHARMA – FUTURE THINKING
 • THE INAUGURAL MARK COLVIN CONVERSATION: ARE SCHOOLS AND SOCIETY ENCOURAGING OR STIFLING CREATIVITY?
 • THE SCHOOL OF LIFE PRESENTS HUGH MACKAY ON THE GOOD SOCIETY
 • IQ2: #METOO HAS GONE TOO FAR
 • LET’S TALK ABOUT DEATH. IT WON’T KILL YOU – VIVID ART AFTER HOURS
 • HIATUS KAIYOTE
 • PURPLE SNEAKERS 12TH @ THE LANSDOWNE HOTEL
 • CAT POWER MOON PIX 20TH ANNIVERSARY
 • DREAMS (DANIEL JOHNS & LUKE STEELE)
 • WAAX – THE LAIR AA
 • HARPOON HARRY’S MUSIC + LIGHTS EXTRAVAGANZA
 • CRANK ZAPPA JELLYFISH
 • WHEN ART MET TECHNOLOGY: UNDER THE COKE SIGN
 • IMPRESSIONS
 • THE NIGHT. REIMAGINED.
 • THE BLOOM
 • 555 NANOMETERS
 • GAME CHANGER: DAN GOODS – NASA & CREATIVITY

โดยสามารถดูรายละเอียด และซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ที่นี่

sydney-opera-house-361698

sydney-1461642.jpg

Darling-Harbour-Vivid-Musicians-of-Mist.jpg

 

 

 

Student Job Search บริการจัดหางานให้กับนักเรียนต่างชาติ ในนิวซีแลนด์

Posted on Updated on

Student Job Search: SJS


Thumnails.jpg

Student Job Search (SJS) เป็นองค์กรการกุศล ของสมาคมนักเรียนทั่วประเทศ และกระทรวงการพัฒนาสังคม ก่อตั้งในปี พ.ศ.2525 วัตถุประสงค์หลักของ SJS คือจัดหางานให้กับนักเรียน / นักศึกษา ที่ต้องการทำงานพาร์ททามระหว่างเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเรียน และยังมีโอกาสหางานเต็มเวลา Full-Time หลังสำเร็จการศึกษา โดย SJS บริการฟรีให้กับนักเรียนในระดับชั้นอุดมศึกษาของสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก NZQA เว็บไซด์ SJS มีร้านค้า บริการ และบริษัทเข้าร่วมกว่า 3,000 แห่ง มีงานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับนักเรียน ตั้งแต่งานร้านอาหาร จนถึงงานบริษัท 

 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก

24 พฤษภาคม 61 สัมมนาเรียนต่อต่างประเทศ #อเมริกา #ออสเตรเลีย #แคนาดา #ไอร์แลนด์ กับ EduCo Global

Posted on Updated on

Interview Program: 24 May 2018

EduCo Global


Thumnails Educo


EduCo Global บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ ผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้ง 4 ประเทศ คือ อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา และไอร์แลนด์ เพื่อขยายชุมชนนักศึกษา ทั้งระดับเรียนภาษา ถึงระดับปริญญา

มหาวิทยาลัยในเครือของ EduCo Global

ประเทศอเมริกา

 • Branies International Business School
 • Duquesne University
 • New Jersey Institute of Technology
 • University of Maryland, Baltimore County
 • University of Nebraska-Lincoln
 • University of St. Thomas

ประเทศออสเตรเลีย

 • Cambridge International College – Higher Education
 • Strathfield College Sydney
 • Strathfield College Melbourne
 • Southern Cross University – Sydney
 • Southern Cross University – Melbourne
 • Southern Cross University – Perth

ประเทศแคนาดา

 • Ascenda School of Management
 • Arbutus College

ประเทศไอร์แลนด์

 • Dublin City University
 • Dublin Institute of Technology
 • Maynooth University

กำหนดการณ์

 • พบกับเจ้าหน้าที่ในวัน พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
 • เวลา 15.00 -16.00 น.
 • สถานที่ เดอะเบสท์ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ สาขาเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าติดต่อ 052 – 081 882 หรือ 090 – 327 3558

Educo Global Interview Program.jpg

24 พฤษภาคม 61 สัมมนาเรียนต่อ ป.ตรี และ โท กับสถาบัน ICMS เข้าร่วมฟรี พร้อมสมัครทุนการศึกษา

Posted on Updated on

Interview Program: 24 May 2018

International College of Management Sydney (ICMS)


Thumnails


มหาวิทยาลัย International College of Management, Sydney(ICMS) มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม จากประเทศออสเตรเลีย  ร่วมกับ เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดแนะแนวศึกษาต่อออสเตรเลียให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

กำหนดการณ์

 • พบกับเจ้าหน้าที่ในวัน พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
 • เวลา 15.00 -16.00 น.
 • สถานที่ เดอะเบสท์ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ สาขาเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าติดต่อ 052 – 081 882 หรือ 090 – 327 3558

ICMS Interview Program.jpg

นอกจากนี้ ICMS ยังมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 25,000 เหรียญ สำหรับหลักสูตร Hospitality Management, International Tourism, Event Management, Business Management, Sports Management และ Property Management

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาตรี

 1. มีวุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0
 2. มีผลคะแนน IELTS Academic 6.0 ไม่มี band ใดๆ ต่ำกว่า 5.5 (นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร International ไม่จำเป็นต้องมีผลคะแนนภาษา)
 3. เขียน Essay จำนวน 500 คำ โดย 1) แนะนำตัวเองว่าทำไมถึงต้องเรียนในหลักสูตรดังกล่าวกับ ICMS 2) เมื่อเรียนจบแล้วจะช่วยโปรโมทหลักสูตรต่างๆ ให้กับนักเรียนที่สนใจเรียนต่ออย่างไรบ้าง

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาโท

 1. เรียนจบปริญญาตรีสาขาอะไรก็ได้ หรือเทียบเท่า ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0
 2. มีผลคะแนน IELTS Academic 6.5 ไม่มี band ใดๆ ต่ำกว่า 6.0 (นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร International ไม่จำเป็นต้องมีผลคะแนนภาษา)
 3. เขียน Essay จำนวน 1,000 คำ โดย 1) แนะนำตัวเองว่าทำไมถึงต้องเรียนในหลักสูตรดังกล่าวกับ ICMS 2) เมื่อเรียนจบแล้วจะช่วยโปรโมทหลักสูตรต่างๆ ให้กับนักเรียนที่สนใจเรียนต่ออย่างไรบ้าง

*นักเรียนสามารถยื่นสมัครขอทุนไปก่อนแล้วค่อยยื่นผลคะแนนภาษาภายหลังได้ หรือในกรณีที่ไม่มีผลภาษา สามารถร้องขอเพื่อทดสอบระดับภาษากับทางสถาบันก่อนได้ สถาบันจะประเมิณระดับภาษาของผู้เรียนและกำหนดระยะเวลาเรียนภาษาก่อน ทั้งนี้จะต้องแล้วเสร็จก่อนวันเปิดการศึกษาAspire-logo-small.png

Aspire Institute

สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีผลภาษา IELTS หรือสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยจะรับเข้า ทาง ICMS มีศูนย์ภาษา Aspire Institute ที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย

Promotion

English pathway to ICMS – ค่าเรียนภาษาสุดพิเศษสำหรับนักเรียน ICMS (สำหรับคนไทยเท่านั้น)

 • สำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียนภาษาเพิ่มเติม รับส่วนลดจากสถาบัน Aspire Institute ดังนี้
  • General English (GE) ภาษาอังกฤษทั่วไป เหลือสัปดาห์ละ 199 AUD
  • Academic English (AEP) ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ เหลือสัปดาห์ละ 239 AUD
 • ค่าใช้จ่ายงวดแรกของนักเรียนทุน จ่ายเพียงค่าเรียนภาษา + 3000 AUD (ค่าลงทะเบียนการศึกษา) เท่านั้น

อ่านข้อมูลของมหาวิทยาลัย คลิ๊ก


เดอะเบสท์ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

สาขาเชียงใหม่ (โครงการ ศุภาลัย มอนเต้ บิซ)

44/44 โครงการศุภาลัย มอนเต้ บิซ หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่ – เชียงราย ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

เปิดทำการ

 • วันจันทร์ – วันเสาร์      09.00 -19.00 น. 

Tel : 052-081 882, 090-327 3558 

Email: contact@thebest-edu.com

 


ontact u

JMC Academy สถาบันเอนเตอร์เทนเม้นท์คุณภาพสูง ประเทศออสเตรเลีย

Posted on

JMC Academy

website


JMC Academy เป็นสถาบันที่สามารถค้นหาตัวตนของคุณได้  ค้นหาแนวทางที่ชอบ แนวคิดที่ใช่ และเรียนรู้ประสบการณ์จากมัน เพือเป้าหมายในอนาคต นี่คือจุดมุ่งหมายของ JMC เราเข้าใจดีว่า การเป็นศิลปิน ต้องมีพื้นที่ส่วนตัว และต้องใช้เวลาเรียนรู้กับมัน เราจึงสร้างบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ JMC เพื่อให้นักเรียนทุกคน สามารถปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองออกมาได้เต็มความสามารถ และสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

วิทยาเขตทั้ง 3 แห่งของ JMC ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง ซิดนีย์ เมลเบิร์น และบริสเบน สะดวกสบาย ง่ายต่อการเดินทาง มีร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เพื่อให้คุณ สามารถค้นหาไอเดีย และแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ นอกจากนี้ ที่ JMC ยังมีสตูดิโอขนาดใหญ่ และเทคโนโลยีระดับโลก มากมาย เพื่อให้ผู้เรียนทุกคน ได้สัมผัสกับการทำงานแบบจริงจัง และมีประสบการณ์ในการทำงานในอนาคต

และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ คณาจารย์ของเรา มีความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยสนับสนุนไอเดียของผู้เรียนทุกคน พร้อมด้วยบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่ง ที่จะช่วยทำให้ไอเดียของคุณเป็นจริง

อ่านต่อคลิ๊ก