เดือน: เมษายน 2016

Biometric (ไบโอเมทริก) คืออะไร ?

Posted on Updated on

Biometric คืออะไร?

biometric

ปัจจุบันนี้เทคโลโลยี Biometric ก้าวมามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน และแพร่หลายไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย และในการทำวีซ่าเองหลายๆ ประเทศก็ได้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้กันแล้วเช่นกันค่ะ

มาทำความรู้จัก Biometric  กันเลยดีกว่าค่ะ

Biometric (ไบโอเมทริก) คือ เทคโนโลยีที่สำหรับยืนยันตัวบุคคล โดยผสมผสานเทคโนโลยี ทางด้านชีวภาพ และทางการแพทย์ กับเทคโนโลยีทาง คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยการตรวจวัดลักษณะทางกายภาพและลักษณะทาง พฤติกรรม ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนมาใช้ในการระบุตัวบุคคลนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ จึงทำให้มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือสูง การใช้ไบโอเมตริกซ์ ทำให้ผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องใช้ความจำ หรือจำเป็นต้องถือบัตรผ่านใดๆ ทำให้สะดวกและรวดเร็ว ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องพกบัตร และต้องจำรหัสผ่าน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัย ป้องกันการสูญหายของบัตรผ่าน และไบโอเมตริกซ์ยังยากต่อการปลอมแปลง และยากต่อการลักลอบนำไปใช้

คุณลักษณะหรือพฤติกรรมบางอย่าง ที่ถูกใช้ในการแยกแยะบุคคลด้วยวิธีการทางไบโอเมตริก หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่า ข้อมูลทางไบโอเมตริก สามารถได้มาด้วยหลายวิธีการ เช่น จากลายนิ้วมือ,ใบหน้า, จอตา, ม่านตา, รูปทรงของฝ่ามือ, เสียงพูด, ลายมือเขียน เป็นต้นค่ะ

 

Advertisements