เดือน: มกราคม 2016

IELTS UKVI คืออะไร?

Posted on Updated on

IELTS UKVI คืออะไร?blog1การทดสอบ IELTS สำหรับการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร


🎓 การสอบ IELTS แบบไหนที่ฉันจำเป็นต้องสอบหากต้องการสมัครวีซ่าสหราชอาณาจักร

🎓 ถ้าคุณกำลังต้องการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร นี่คือรูปแบบการสอบIELTS สำหรับคุณค่ะ

สำหรับการสมัครวีซ่าไปสหราชอาณาจักรนั้น คุณอาจจะต้องมีคุณสมบัติในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับวีซ่าหลายๆ ประเภทนั้น คุณต้องส่งคุณสมบัติภาษาอังกฤษ ซึ่งลิสต์ไว้อย่างละเอียดใน the UK Home Office’s list of Secure English Language Tests (หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า SELT tests) การสอบ IELTS และ IELTS Life Skills ก็อยู่ในลิสต์นี้เช่นกัน

Read the rest of this entry »

Advertisements