เดือน: สิงหาคม 2015

การเปิดบัญชีในต่างประเทศ

Posted on Updated on

การเปิดบัญชีในต่างประเทศ

การเปิดบัญชีในต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ไม่ว่าจะในระดับใด อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง ก็คือ การเปิดบัญชีในต่างประเทศ  ซึ่งดูอาจจะเหมือนว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ถ้ารู้ถึงขั้นตอนและวิธีการที่แตกต่างกันไปของประเทศนั้นๆแล้วก็ ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากที่จะทำคะ

วันนี้เดอะเบสท์จะมาแนะนำและบอกถึงวิธีการเปิดบัญชีในต่างประเทศสำหรับนักเรียนต่างชาติกันคะว่าเป็นอย่างไร Read the rest of this entry »

Advertisements

ประเทศที่คนไทยสามารถเดินทางไป โดยไม่ต้องขอวีซ่า

Posted on Updated on

1402042526_bannerVisa (1)

รวมข้อมูลประเทศต่างๆทั่วโลก ที่กรมการกงสุล ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (พาสปอร์ตไทย) สามารถเดินทางไปประเทศนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วการจะเดินทางไปประเทศไหน หาก 2 ประเทศไม่ได้ทำข้อตกลงในการยกเว้นร่วมกัน ประชาชนของประเทศทั้ง 2 จะต้องยื่นขอ “วีซ่า” ก่อนที่จะเข้าประเทศได้

รายชื่อประเทศที่คนไทยสามารถไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ได้แก่ Read the rest of this entry »